Okino Set


Okino Set

10 tama ebi, 10 gunkan sake futo, 10 philadelphia futo, 6 nigiri, 4 sakai

Okino Set

10 tama ebi, 10 gunkan sake futo, 10 philadelphia futo, 6 nigiri, 4 sakai

Price: 159 zł