Wantang Soup


Wantang Soup

Zupa z warzywami i pierogami (400 ml)

Vegetable soup with dumplings

Wantang Soup

Zupa z warzywami i pierogami (400 ml)

Vegetable soup with dumplings

Price: 16 zł