Hana Sushi Posnania

Sushi Set Nagano


Sushi Set Nagano

18 Nigiri, 10 Philadelphia, Maki, 10 California Futo, 10 Special Tamago Maki

Sushi Set Nagano

18 Nigiri, 10 Philadelphia, Maki, 10 California Futo, 10 Special Tamago Maki